НАЧАЛО
     ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ В МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново притежава ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Педиатрия".
Отделението разполага с 25 болнични легла: интензивни - 4 легла, кардиологични - 4 легла, кърмачески - 9 легла и юношески - 8 легла.
     Годишно в отделението постъпват на лечение над 1600 деца. Осигурен е денонощен прием  (планов и спешен). Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за диагностика и лечение. Осигурява на функционален принцип  приемно консултативния детски кабинет.
     Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 6 лекари - всички със специалност по "Детски болести" и 1 лекар със специалност "Детска кардиология" и 12 медицински сестри. Лекарите притежават квалификация по детска нефрология, детска ендокринология, детска гастроентерология.
     ПРИЕМАТ СЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕЦА: От 0 до 18 години с остри и хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната, нервната, отделителната  системи, остри отравяния и други състояния.
.: e-mail: dovt@mail.bg :.