.: e-mail: dovt@mail.bg :.
Д-р Валентин Точков
специалист "Детски болести", завеждащ детско отделение
тел.: 0888561419
Снимка Св. СТЕФАНОВ, в.Борба
     Завършил медицина в МУ Плевен през 1988г. От 1988г. до 1992г. работи като участъков педиатър в гр. Килифарево. През 1993г. придобива специалност "Детски болести". От 1992г. до момента работи в Детско отделение на МОБАЛ "Ст. Черкезов", гр. В. Търново. От м. март 2013г. е завеждащ Детско отделение при МОБАЛ "Ст. Черкезов", гр. В. Търново.
     Професионалните интереси на д-р Валентин Точков за в областта на клиничната хематология.
Екип >> ЗАВЕЖДАЩ ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
[завеждащ ДО][лекари][специализанти]
[завеждащ ДО][лекари][специализанти]