.: e-mail: dovt@mail.bg :.
      Д-р Галина Кайракова - специалист "Детски болести", завеждащ интензивен сектор
         0888479946

Завършила медицина през 1975г. във ВМИ Варна. Работила като участъков педиатър до 1985г. От 1985г е лекар-ординатор в интензивен сектор на ДО, гр.В.Търново. От 1992г. завежда интензивен сектор на ДО. Придобила специалност по "Детски болести" през 1981г.
      Д-р Виолета Иванова - специалист "Детски болести", "Детска кардиология", "Детска ревматология"
         0888849006,         vili1754@abv.bg

Завършила медицина през 1978г. в МУ Пловдив. През 1988г. придобива специалност "Детски болести", а през 1996г.-"Детска ревмокардиология".
      Д-р Диана Полендакова - специалист "Детски болести"
         0882902426,         d.polendakova@abv.bg

Завършила медицина в МУ Плевен през 1985г. От 1985г. до 1987г. е участъков педиатър в ЗС с.Дебелец, след което работи като лекар-ординатор в Детско отделение, гр. В. Търново. От 1990г. работи като педиатър в спешна помощ. От 2007г. до момента работи като лекар ординатор в ДО. Специализира в областта на детскана нефрология и гастроентерология.
      Д-р Маргарита Ковачева - специалист "Детски болести"
         0889069211

Завършила медицина през 1975 г. в МА - гр София, от 1976 г. работи в ОРБ - гр. Велико Търново като участъков педиатър, районен педиатър и ординатор в интензивен сектор на Детско отделение.
От 1996 г. до 2013г. е началник Детско отделение. Има придобита специалност "Детски болести" , специализира в областта на детска нефрология.
      Д-р Даринка Игнатова - специалист "Детски болести"
         0882911378,         d_ignatova@mail.bg

Завършила медицина в МУ Плевен през 1999г., след което започна професионалния си опит като общопрактикуващ лекар в с. Орловец, общ. П. Тръмбеш. От 2004г. до 2009г. работи като лекар-ординатор в Детско отделение на МБАЛ "Д-р Методи Миновски", гр. П. Тръмбеш. От 2010г. работи като педиатър в ДО на МОБАЛ "Ст.Черкезов", гр.В.Търново. Придобива специалност "Педиатрия" през 2012г.
      Мария Петрова - старша сестра в ДО
         0882902334

Завършила през 2009г. "Управление на здравни грижи" (бакалавър) в МУ Плевен.
Екип >> ЛЕКАРИ
[завеждащ ДО][лекари][специализанти]
[завеждащ ДО][лекари][специализанти]
      Д-р Красимира Кънчева - специалист "Детски болести"